#TeamWork


That's how we do it

Hyderabad Team


Lead Coordinator - Tanvi Wadhwa
Events - Sonali Sharma, Nikhil Chaudhary, Avneet Singh
Sponsorships - Ravi Teja Gamini, Nikhil Thatai
Marketing - Mrigank Mishra, Aishwarya Makkar
Technology - Akshiv Baluja, Arjun Juneja
Outreach - Srividya Bhaskar
Operations - Suhail Manocha, Chandrika Karumanchi

Mohali Team


Lead Coordinator - Shreyas Grover
Events/Operations - Krishna Surendranath, Arushi Rawat, Anirudh Sheldenkar, Swagnik Basak, Satyesh Jha
Sponsorships - Shravya Alladi, Jatin Narang, Stuti Gupta
Marketing - Akshay Goel, Devrrat Nayyar, Shailendra Rana, Smriti Gupta, Sahiba Sirohi
Outreach - Arpit Bang, Aakil Mehta, Sonia Khaitan
Creativity - Astha Dhawan, Shilpa Baweja
Key Strategist - Meemoh Shrivastava